Hollóné Kívés Violetta kolléganőnk, a tanári pályán töltött majd’ 40 év után a 2022-2023-as tanévet már nem kezdi meg, felmentését tölti, mert nyugdíjba vonul az év végével. A tanévzáró ünnepélyen megható és felemelő keretek között meglepetésműsorral búcsúztatták el iskolánktól tanítványai és pedagógus kollégái. A Hatvani Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatói Pedagógus Dicséretben részesítette kolléganőnket, amelynek ünnepélyes átadására 2022. június 23-án került sor. A kitüntetés átadásakor a következő laudáció hangzott el.

Iskolánk lelkes pedagógusa Hollóné Kívés Violetta, aki 1983. óta dolgozik intézményünkben. Az általános iskolás éveit is ebben az iskolában töltötte. 1980-ban érettségizett az egri Dobó István Gimnáziumban. Tanári diplomáját 1984-ben szerezte a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán. 1991-ben középfokú angol nyelvvizsgát tett. 2000-ben újabb diplomát szerzett az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola mozgókép- és médiakultúra szakán. 2003-ban pedagógus szakvizsgát tett.

Jó együttműködési képességgel rendelkezik. Egy-egy problémát több oldalról is körbejár, igyekszik mindenkivel megtalálni a hangot. Ő a nevelőtestület „mindenese”, a közösségi élet szervezője. Sok éven át volt felsős munkaközösségvezető.

Mindig nyitott az újra, az új módszerekre, szívesen vesz részt továbbképzéseken.

Az iskola kulturális életének fő mozgatórugója. Évek óta ő az ünnepi műsorok levezetője, szervezője. Részt vállal az iskolai hagyományőrző programokban, megemlékezések szervezésében. Számos pályázatban vállal feladatot.

Szívügyének tekinti a gyermekek személyiségének fejlesztését, azt, hogy minden gyermek elraktározzon valamit abból, amit ő nyújt, tanít neki. Immáron 4 évtizedes tanári pályáján igyekezett és igyekszik jó kapcsolatot kialakítani a tanulókkal, szüleikkel, amely egymás kölcsönös tiszteletén, megértésén, megbecsülésén alapul. Osztályfőnökként is igyekezett a gyermekek személyiségét fejleszteni. Szívesen szervezett a gyermekeknek élménytadó osztálykirándulásokat, táborokat is.

Több alkalommal fogadott mentortanárként egyetemi hallgatókat, illetve a pályakezdő kollégákat számos segítséggel, szakmai tanáccsal látta el.

1983 szeptemberétől a Pedagógus Szakszervezet tagja, 1996-tól alapszervezeti titkár. Ilyen feladatkörrel igyekezett kollégái érdekeit képviselni és védeni.

2014-ben Pedagógus II. minősítést szerzett 100%-os eredménnyel. 2015-től mesterpadagógus szaktanácsadó az Egri Pedagógiai Központ alkalmazásában. 2018-tól a parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyik intézményvezető helyettese.

Szakmai életútja bővelkedett az új ismeretek megszerzésében, szereti a pályáját. Remek tanár és kolléga.