Iskolánk

Tisztelt Olvasó! Kedves Látogató!

Örömmel köszöntöm honlapunkon! A parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a falu iskolája, a Mi iskolánk. Itt törődni tudunk minden gyerekkel, itt mindenki ismeri egymást. A község is olyan, mint egy nagy család. Iskolánkat nem a “vagyoni” helyzete teszi széles körben elismertté, hanem a hagyományokra épülő, odafigyelésben, szeretetben gazdag légkör, ahol eredményesen lehet tanulni és tanítani. A mi iskolánk itt van helyben, mi alakítottuk/ alakítjuk, mi fejlesztettük/ fejlesztjük úgy, hogy kínálata mind a tanulóink és szüleik igényeinek, mind a középfokú tanintézmények elvárásainak megfeleljen, miközben megpróbáljuk gyermekközpontú szemlélettel minél hosszabb ideig megőrizni tanulóinknak a gyermekkort. S bizonyára, van hibája is, de hisszük, hogy programunk jó, biztosak vagyunk abban, hogy minden végzős felkészülten megy el innen, s tudjuk, hogy emberségük, tudásuk bátran mérhető bármely más iskolában végző diákéhoz.

Az intézmény típusa: 8 évfolyammal rendelkező általános iskola és 12 évfolyammal rendelkező alapfokú művészeti iskola. Az intézményben az idei tanévben 11 általános iskolai tanulócsoport és 5 napközis csoport és 2 tanulószobai csoport van.
Az intézményben tanulók létszáma a 2013/2014-es tanévben: 235 fő
Az intézményben foglalkoztatott pedagógusok száma: 21 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben

Az intézmény alapfeladatai:

  • Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást. Ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapműveltségi vizsgára, továbbá az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre. A tanköteles korba nem tartozó felnőttoktatásnak a megszervezése, a levelező oktatás vagy más az oktatásban résztvevők igényeihez igazodó sajátos munkarend szerint. Ellátja továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelését, oktatását külön szakértői vélemény alapján.
  • Az intézmény helyi pedagógiai programja részeként kidolgozott etnikai kisebbségi irányelveknek megfelelően ellátja az etnikai kisebbség oktatását és nevelését is.
  • Az oktatási intézmény a tanulók részére étkezéssel kiegészülő napközis és tanuló szobai ellátást nyújt.
  • A kulturális és közművelődési feladatok színtere az intézményhez kapcsolódó, több funkciót betöltő közösségi ház.