Tanáraink

NÉV / VÉGZETTSÉGBEOSZTÁSTANTÁRGYFELOSZTÁS
Révész Lilla – főiskola történelem és számítástechnika szakos általános iskolai tanár, művelődésszervezőintézményvezetőDigitális kultúra: 5., 6.alap, 7., 8.
Székely Szakács Ágnes – főiskola általános iskolai tanító könyvtár speciális kollégiummal
intézményvezető-helyettes
tanító
osztályfőnök 3.a
Magyar nyelv és irodalom: 3.a
Matematika: 3.a.
Tóta Gabriella – főiskola
ének-zene szakos általános iskolai tanár
szolfézstanár   zeneiskolai zeneelmélet-tanár okleveles zeneiskolai magánének tanár
intézményvezető-helyettesÉnek-zene: 4.a, 4.b
Szolfézs: 1., 2., 4.
Parádi Pacsirták
Benei-Prógli Boglárka – főiskola pedagógia szakos nevelőtanár angol nyelv és irodalom szakos tanártartósan távol
Császár Andrea – főiskola általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzésseltanító munkaközösségvezető osztályfőnök 4.aMatematika: 4.a, 4.b
Környezetismeret: 4.a, 4.b
Vizuális kultúra 4.a
Technika és tervezés: 4.a
Napközi: 4.a, 2.b
Cserháti Zsanett Johanna – alapfokozat BA
általános iskolai tanító matematika és természetismeret műveltségi terület
tanító
osztályfőnök 2.a
Matematika: 2.a
Magyar nyelv és irodalom: 2.a
Testnevelés és egészségfejlesztés: 2.a
Napközi:2.a
Tehetséggondozás: 2.a
Felzárkóztatás: 2.a
Csortos Ibolya – főiskola
 tánc- és drámapedagógus 
matematika-rajz szakos tanár
számítástechnika szakos tanár
táncpedagógus
tanár Digitális kultúra: 6.emelt
Matematika: 6., 7.
Vizuális kultúra: 6.
Testnevelés és egészségfejlesztés 4.a, 4.b, 6., 8.
Dráma és színház: 8.
Közösségi nevelés: 6.
Néptánc szakkör
Kézműves szakkör
Csortos Tímea – egyetem
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár      okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár  
tartósan távol
Harcsa Szabolcs – főiskola
földrajz szakos tanár  rajz szakos tanár
tanárFöldrajz 7., 8.
Vizuális kultúra: 5., 7., 8.
Technika és tervezés: 5., 6., 7.
Képzőművészet
Király Krisztina – főiskola
általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen
tanító
osztályfőnök 1.
Testnevelés és egészségfejlesztés: 4.a, 4.b., 6., 7.
Sport
Napközi: 3.a
Kollár Brigitta – főiskola
testnevelő tanár
 tanár  Testnevelés és egészségfejlesztés: 4.a, 4.b., 6., 7.
Sport
Napközi: 3.a
Kovács – Jakó Orsolya – egyetem
okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
okleveles közösségi művelődés tanár
tanárTestnevelés és egészségfejlesztés 1.
Technika és tervezés: 1.
Vizuális kultúra: 1.
Napközi: 1.
Felzárkóztatás 1.
Tehetséggondozás 1.
Történelem: 5., 6.
Hon- és népismeret: 6.
Etika: 5.
Kozma Péter – főiskola
biológia szakos általános iskolai tanár
tanárTermészettudomány: 5., 6.
Biológia: 7., 8.
Napközi: 4.b
Tehetséggondozás: 6.
Pádár Szabolcsné – egyetem
okleveles magyartanár
magyar nyelv és irodalom szakos tanár általános iskolai tanító  
tanár
osztályfőnök 4.b
 Magyar nyelv és irodalom: 4.a, 4.b, 6.
Vizuális kultúra: 4.b
Technika és tervezés: 4.b
Pék- Homonnai Judit- főiskola
általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
tanár osztályfőnök 3.bMagyar nyelv és irodalom: 2.b
Matematika: 2.b
Napközi 2.b.
Pifkó Judit – főiskola óvónő  tánc- és drámapedagógus       általános iskolai tanító vizuális nevelés szakkollégiumi képzésseltanár osztályfőnök 3.bTestnevelés és egészségfejlesztés: 1., 2.b, 3.a, 3.b, 5,, 7.
Vizuális kultúra: 2.b
Technika és tervezés: 2.b
Napközi: 2.b
Moderntánc tanszak
Simon Éva – főiskola
általános iskolai tanító informatika és testnevelés műveltségi területen
tanító
osztályfőnök 3.b
Matematika 3.b
Magyar nyelv és irodalom: 3.b
Testnevelés és egészségfejlesztés: 3.b
Napközi: 3.b
Digitális kultúra: 3.a, 3.b, 4.a, 4.b
Szabó Emma Eszter – egyetem angol nyelvtanártartósan távol
Vargáné Csépány Mónika – főiskola
általános iskolai tanító testnevelés speciális kollégiummal
 tanítóKörnyezetismeret: 3.a, 3.b
Vizuális kultúra: 3.a
Technika és tervezés: 3.a
Testnevelés és egészségfejlesztés: 3.a
Etika: 3., 4.
Felzárkóztatás: 3., 4.
Tehetséggondozás: 3., 4.
Napközi: 3.a
Veres Anita – mesterfokozat MA
általános iskolai tanító informatika szakkollégiumi képzéssel
okleveles kémiatanár 
okleveles matematikatanár
tanár
munkaközösségvezető osztályfőnök 5. 
Kémia: 7., 8
Fizika: 7., 8.
Matematika: 5., 7., 8.
Közössé.gi nevelés: 5.
Tehetséggondozás: 5., 7., 8
Vince János – főiskola
pedagógia szakos nevelő
gyógypedagógus pszichopedagógiai szakirányon
tanár
osztályfőnök 8.
BTMN fejlesztés
SNI fejlesztés
Napközi 4.a
Közösségi nevelés 8.
Etika: 6-8.
Vince-Kovács Katalin – mesterfokozat MA
okleveles történelemtanár
magyar nyelv és irodalom szakos tanár történelem szakos általános iskolai tanár
okleveles magyartanár
tanár    
osztályfőnök 7.
Magyarnyelv és irodalom: 5., 7., 8.

RÉSZMUNKAIDŐS PEDAGÓGUSOK

NÉV / VÉGZETTSÉGBEOSZTÁS TANTÁRGYFELOSZTÁS
Balogh László József – egyetem
ének-zene és történelem szakos tanár
tanárTörténelem: 7., 8.
Állampolgári ismeretek: 8.
Ének-zene: 2.b, 3.a, 3.b, 5., 6., 7., 8.
Felzárkóztatás: 5., 7.
Baloghné Zupkó Andrea – egyetem
okleveles történelem szakos bölcsész és tanár
zeneelmélet-szolfézstanár, karvezető
történelem és ének-zene szakos általános iskolai tanár     
tanárZeneművészet (szolfézs, zongora)
Dravucz Kálmán – főiskola
harsonatanár
kamaraművész  
tanár az alapfokú művészeti iskolábanZeneművészet (furulya, harsona, kürt, trombita, kamara)
Eremiené Lóczi Ildikó – főiskola
általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
fejlesztő pedagógusBTMN fejlesztés
Sulyokné Orosz Gabriella – főiskola
angol és magyar szakos általános iskolai tanár
tanárAngol: 4. tagozat, 6. normál, 8. tagozat
Angol szakkör: 3.

ÓRAADÓ PEDAGÓGUSOK

NÉV / VÉGZETTSÉGBEOSZTÁSTANTÁRGYFELOSZTÁS
Bodócs Diána – alapfokozat BAtáncos és próbavezetőtanárModerntánc
Drotárcsik Ildikó – egyetem
földrajz és testnevelés szakos tanár, okleveles testnevelő tanár
tanárTestnevelés és egészségfejlesztés: 5., 8.
Sport
Hadi Henriett – főiskola gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár  gyógypedagógusSNI fejlesztés
 Hlavácsné Molnár Mária Margit– főiskola angol szakos tanártanárAngol: 4. normál, 5. tagozat, 7. tagozat
Köffer Zoltán – alapfokozat BA
jazz gitár
tanárAngol: 6. tagozat, 5. normál
Dr. Tarnóc András – egyetem angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár  tanárAngol: 6. tagozat, 5. normál
Urbánfy Éva Mária – egyetem
rajz és kultúra szakos tanár
ipari formatervező
tanárKépzőművészet tanszak  (népművészet

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK

NÉV / VÉGZETTSÉGBEOSZTÁSTANTÁRGYFELOSZTÁS
Horvát Eszter – pedagógia asszisztenspedagógia asszisztensVizuális kultúra: 3.b
Technika és tervezés: 3.b
Napközi: 3.b, 4.b
Kladiváné Holló Brigitta – pedagógiai asszisztenspedagógia asszisztensVizuális kultúra: 2.a
Technika és tervezés: 2.a
Testnevelés és egészségfejlesztés: 2.a
Napközi: 2.a
Ének-zene: 2.a
Etika: 2.
Vass Gábor – érettségipedagógia asszisztens

HITOKTATÓK

Asztalosné Kovács Beáta – Római katolikus hittan – felső tagozat
Hajdu László – Református hittan – alsó és felső tagozat
Kakukné Urbán Erzsébet – Római katolikus hittan – alsó tagozat