Tanáraink

NÉV / VÉGZETTSÉGBEOSZTÁSTANTÁRGYFELOSZTÁS
Révész Lilla – főiskola történelem és számítástechnika szakos általános iskolai tanár, művelődésszervezőintézményvezetőInformatika: 7.alap, 8.a alap, 8. b emelt, digitális kultúra 6.alap, 6. emelt
Kovács Jánosné – főiskola matematika-fizika szakos tanárintézményvezető-helyettes  Fizika: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b Matematika: 6.a  
Hollóné Kivés Violetta Mária- főiskola magyar nyelv és irodalom, történelem szakos általános iskolai tanár, mozgógép- és médiakultúra pedagógusintézményvezető-helyettesAngol: 4. tagozat, 6 normál, Etika: 3, 6,7,8. évfolyam
Bardóczy Gabriella – főiskola zeneiskolai zongora-tanártanár az alapfokú művészeti iskolábanKorrepetíció Zongora: EK2 – alapfok 7.
Benei-Prógli Boglárka – főiskola pedagógia szakos nevelőtanár angol nyelv és irodalom szakos tanártartósan távol 
Császár Andrea – főiskola általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzésseltanító munkaközösségvezető osztályfőnök 2.aMatematika: 2.a ,6.b Testnevelés és egészségfejlesztés 2.a, Vizuális kultúra 2.a Tehetséggondozás 2.a Felzárkóztatás 2.a Napközi 2.a
Cserháti Zsanett Johanna – alapfokozat
BA általános iskolai tanító matematika és természetismeret műveltségi terület
tanító osztályfőnök 4.oMatematika: 4, Magyar nyelv és irodalom 4 Környezet 4. Technika 4 Etika 4 Tehetséggondozás 4. Napközi 4.o
Csortos Ibolya – főiskola tánc- és drámapedagógus                   matematika szakos tanár        számítástechnika szakos tanár rajz szakos tanár         táncpedagógustanárInformatika: 7. emelt, 8.a emelt, Matematika:7.a,  8.a Rajz: 4.o, Testnevelés és egészségfejlesztés 2.a, 2.b, 5.o, 6.b Tánc és mozgás:  4, 8.a., 8.b. Néptánc szakkör: 1-2., 3-8. évfolyamon
Csortos Tímea – egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár      okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár  tanár osztályfőnök 8.a  Magyar irodalom: 7.a., 7.b.,8.a, 8.b Magyar nyelv: 8.a., 8.b. Osztályfőnöki: 8.a. Történelem: 7.a, 7.b, 8.a,8.b Hon –és népismeret 6.a, 6.b    
Eremiené Lóczi Ildikó – főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógustanító osztályfőnök 2.bÉnek-zene: 2.b Matematika: 2.b Technika és tervezés: 2.b Vizuális kultúra: 2.b Felzárkóztatás 2.b Tehetséggondozás 2.b Napközi: 2.b Testnevelés és egészségfejlesztés 2.b
Harcsa Szabolcs – főiskola földrajz szakos tanár  rajz szakos tanártanár osztályfőnök 7.b  Földrajz 7.a, 7.b,8.a, 8.b Rajz 7.b, Technika 7.b Képzőművészeti órák
Hlavácsné Molnár Mária Margit– főiskola , angol szakos tanár  
Huszárné Baráz Beáta – főiskola általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzésseltartósan távol
Király Krisztina – főiskola általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területentanító osztályfőnök 3.o.Ének 3.o Napközi: 3.o Magyar nyelv: 3.o Magyar irodalom: 3.o Technika: 3.o.Matematika 3.o Környezet 3.o, Vizuális kultúra 3.o
Kollár Brigitta – főiskola testnevelő tanártanár  Testnevelés és egészségfejlesztés 5.o Testnevelés: 4., 7.a., 7.b., 8.a., 8.b. Sport Napközi 4.o Felzárkóztatás 4.o
Kovács – Jakó Orsolya – alapfokozat BA történelem alapszakos bölcsésztanárBTMN fejlesztés Testnevelés és egészségfejlesztés 1.a Technika és tervezés 1.a Napközi: 1.a. Felzárkóztatás 5. Tehetséggondozás 5.o
Molnár Máté – egyetem testnevelés szakos tanártanár osztályfőnök 6.a  közösségi nevelés 6.b Testnevelés:3.o, 8.a, 8.b Testnevelés és egészségfejlesztés 6.a, 6.b, Sport 3,4,5,6.
Pádár Szabolcsné – egyetem okleveles magyartanár           magyar nyelv és irodalom szakos tanár általános iskolai tanító  tanárMagyar nyelv: 2.b, 6.a Magyar irodalom: 2.b,6.a, Napközi: 2.b Tehetséggondozás 8.a, 8.b Felzárkóztatás 8.a,8.b    
Pék- Homonnai Judit- főiskola- tanítótanítóMagyar irodalom 2.a Magyar nyelvtan 2.a Etika 2.o Technika és tervezés 2.a Napközi 2.a. Felzárkóztatás 6.a, 6.b Tehetséggondozás 6.a. 6.b
Pifkó Judit – főiskola óvónő  tánc- és drámapedagógus       általános iskolai tanító vizuális nevelés szakkollégiumi képzésseltanár osztályfőnök 7.aOsztályfőnöki: 7.a Rajz: 7.a,8.a, 8.b Tánc és mozgás: 3., 7.a., 7.b. Technika: 7.a., Testnevelés és egészségfejlesztés: 1.a, 1.b, 6.a, 6.b Vizuális kultúra: 5.o, 6.a, 6.b Napközi 4.o
Simon Éva – főiskola
általános iskolai tanító informatika műveltségi területen          általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen  
tanítóMatematika 1.b, Digitális kultúra 5.o Testnevelés és egészségfejlesztés:1.b, Napközi 1.b Felzárkóztatás 7.a.7.b Tehetséggondozás 7.a, 7.b
Szabó Emma Eszter – egyetem angol nyelvtanártartósan távol   
Dr. Szarvas József – egyetem biológia szakos tanár  tanár osztályfőnök 5.oBiológia: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b Etika: 5.o Közösségi nevelés: 5.b Technika és tervezés 5.o, 6.a, 6.b, Technika: 8.a, 8.b Természettudomány: 5.o, 6.a,6.b Biológia szakkör Ételkészítés szakkör
Szakács Ágnes – főiskola általános iskolai tanító könyvtár speciális kollégiummaltanító
munkaközösségvezető osztályfőnök 1a.
Magyar nyelv és irodalom: 1.a. Matematika: 1.a. Vizuális kultúra 1.a Napközi: 1.a. Felzárkóztatás 1.a Tehetséggondozás 1.a
Tarnócz Dániel Richárd középfokútanárAngol: 4. normál cs., 5. normál cs. 6. tagozat, 7. tagozat, 8. normál cs, 8 b tagozat
Tóth-Marinka Józsefné – főiskola
általános iskolai tanító technika speciális kollégiummal szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető és mentortanító szakterületen
tanító
osztályfőnök1.b
Ének-zene1.b Magyar nyelv és irodalom: 1.b, Vizuális kultúra 1.b Napközi: 1.b Felzárkóztatás 1.b Tehetséggondozás 1.b Etika 1.o Technika és tervezés 1.b
Veres Anita – mesterfokozat MA általános iskolai tanító informatika szakkollégiumi képzéssel.        okleveles kémiatanár  okleveles matematikatanártanár munkaközösségvezető osztályfőnök 8.b  Kémia: 7.a, 7.b, 8.a., 8.b Matematika:5.o 7.b, 8.b Osztályfőnöki: 8.b Felvételi előkészítő 8. évf. Robotika szakkör
Vince János – főiskola pedagógia szakos nevelőtanárBTMN fejlesztés Napközi 3.o Közösségi nevelés 6.a Napközi: 3. Felzárkóztatás 3.o Tehetséggondozás 3.o
Vince-Kovács Katalin – mesterfokozat MA okleveles történelemtanár      magyar nyelv és irodalom szakos tanár történelem szakos általános iskolai tanárokleveles magyartanártanár    Magyar irodalom:5.o, 6.b Magyar nyelv: 5.o 6.b, 7.a,7.b Történelem: 5.o, 6.a, 6.b,

RÉSZMUNKAIDŐS PEDAGÓGUSOK

NÉV / VÉGZETTSÉGBEOSZTÁS TANTÁRGYFELOSZTÁS
Hevér Júlia – alapfokozat BA
táncos és próbavezető  
tanárModerntánc: EK1.- alapfok 6.
Tóta Gabriella – főiskola
ének-zene szakos általános iskolai tanár
szolfézstanár   zeneiskolai zeneelmélet-tanár okleveles zeneiskolai magánének tanár
tanár  Ének: 1.a,2.a, 4., 5.o., 6.a., 6.b., 7.a., 7.b., 8.a., 8.b Szolfézs: EK1.,alapfok 4. Énekkar

RÉSZMUNKAIDŐS PEDAGÓGUSOK

ÓRAADÓ PEDAGÓGUSOK

NÉV / VÉGZETTSÉGBEOSZTÁSTANTÁRGYFELOSZTÁS
Dravucz Kálmán – főiskola harsonatanár, kamaraművész  tanár az alapfokú művészeti iskolábanZeneművészet (furulya, harsona, kürt, trombita)
Hadi Henriett – főiskola gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár  gyógypedagógusBTMN fejlesztés SNI fejlesztés
Hlavácsné Molnár Mária Margit– főiskola angol szakos tanártanárAngol: 3. tagozat, 5. tagozat, 7. normál cs.
Dr. Tarnóc András – egyetem angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár  tanárAngol:8.a tagozat
Zvaráné Tóth Erzsébet – főiskola pedagógia szakos nevelőtanár gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányongyógypedagógusSNI fejlesztés

HITOKTATÓINK

Asztalosné Kovács Beáta – római katolikus hittan

Kakukné Urbán Erzsébet– római katolikus hittan

Hajdu László – református hittan

Pszichológus

Molnár-DemeterBeatrix