Sajtóközlemények

Projektzáró rendezvény – 2021. május 20.


„Itt minden a gyermekekről szól” – megújult a parádi iskola ( Kékesonline.hu)Műszaki átadás – 2021. május 17.Munkaterület átadása 2020. május 27.Tervbemutató rendezvény 2018. november 12.A PARÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS MEGÚJULÁSAA Hatvani Tankerületi Központ 429,088 millió forint támogatást nyert „A Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében. Az intézményben tervezett infrastrukturális fejlesztés lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését, és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés megvalósításához.

A parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése, a tartalmi, módszertani megújulás, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében történik. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az infrastrukturális fejlesztés révén megvalósul a térségben a tanulók minőségi nevelés-oktatáshoz való hozzáférése. A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás megteremtéséhez. A szabad iskolaválasztásra is figyelemmel a térségben élő családok számára is vonzóbbá válik az iskola. Az intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése korszerűen felszerelt tantermek, laborok, fejlesztő helyiségek, művészetoktatási és közösségi terek létrehozását eredményezi, valamint a tornaterem teljes körű felújítását. Az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, a napelemes rendszer telepítése a költséghatékony működéshez is jelentősen hozzájárul.

Hosszú távon az oktatás és foglalkoztatás biztosításától várható a település és térsége fejlődése. Ezért is fontos, hogy a településen és térségében élő tanulók a mai kor igényeihez igazodó, minőségi, magas színvonalú oktatásban részesüljenek. A beruházás közvetve hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, az egész életen át tartó tanulás képességének kialakulásához és a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez.

A beruházás kezdete 2017. 11. 01., tervezett befejezése 2019. 09. 30. A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg, melynek keretében felújításra kerülnek az iskola belső terei, megújul a tornaterem, új művészeti szaktantermek kerülnek kialakításra valamint eszközök  beszerzésre is sor kerül, melyek révén az intézmény alkalmassá válik a nevelő-oktató munka precíz és hatékony ellátására.

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu

Letölthető pdf formátumban: Sajtóközlemény a projekt indításáról – Parád