TÁMOP 3.3.8.B12

Időszaki beszámolók a TÁMOP 3.3.8 PROJEKTRŐL

I. – 2013.09.01.-2014.02.28.
II. – 2014.03.01.-2014.08.31.
III. – 2014.09.01.-2015.02.28.
IV. – 2015.03.01.-2015.07.31.

Záró beszámoló a parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása – TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0034 – pályázathoz

Uniós támogatásból az esélyegyenlőséggel a jövőért Parádon

Intézményünk, a Pétervásári Tankerület, a parádi Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolája nyert a TÁMOP 3.3.8.B-12 számú, a Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása hátrányos helyzetű kistérségekben című pályázaton 29.811.180.-Ft-ot.

l3

A nyertes projekt célja, hogy elősegítse a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét, esélyt teremtsen a középiskolai tanulmányaik sikeres befejezésére, növelve a munkaerő-piaci esélyeiket. Érdekünk, hogy tanulóink helyben jussanak hozzá az optimális fejlődésüket szolgáló lehetőségekhez.

A projekt keretén belül a tantestület tagjai és az érintett társadalmi környezet képzéseken vesz részt a közeljövőben, annak érdekében, hogy tovább emelkedjen az oktatás színvonala.

A szülői kapcsolatok eredményesebb és folyamatos ápolása érdekében a Generációk Közötti Párbeszéd Program adaptációját valósítjuk meg. A tanulóink szüleinek nyílt napokat, szülői klubot szervezünk, ahol segítjük gyermekeik eredményesebb tanulását, nevelését.

A tantestület tagjaiból fejlesztő teamek alakultak a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A tanulók mindennapi munkájukat mentorok segítik, tanulás módszertani segítséget is nyújtva.

A szabadidőben szervezett táborokban a szociális kompetenciák fejlesztését, a kommunikációs technikák elsajátítását és a mindennapi együttélés megerősítését tűztük ki célul.