Művészeti Iskola

Az alapfokú művészetoktatás keretében a zeneművészet, táncművészet és képzőművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja a készségeik, képességeik fejlesztését az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását.

A művészeti iskola 2 előképző és 6 alapfokú évfolyammal, a gyerekek általános iskolai tanulmányaihoz igazodva működik. Intézményünk pedagógiai programjának része az alapfokú művészetoktatás nevelési programja és helyi tanterve, mely miniszteri rendelet alapján, országosan egységes követelmények alapján készült. Tanulmányaikról a diákok bizonyítványt kapnak, és a 6. alapfokú évfolyam sikeres elvégzése után művészeti alapvizsgát tehetnek. A vizsga sikeres teljesítése után lehetőség van 4 továbbképző évfolyam elvégzésére is, melynek végén művészeti záróvizsga tehető.

Music-Piano-iconTanulóink rendszeres résztvevői a megye, régió művészeti tantárgyi versenyeinek, találkozóinak, ahonnan az elmúlt években számos díjjal tértek haza. Természetesen az iskola rendezvényein is bemutatják tudásukat, és évente önálló művészeti bemutatókra is sor kerül. A képzőművészeti ág tanulóinak munkáiból gyakran megújuló kiállítás tekinthető meg iskolánk folyosóin.
A művészeti iskola foglalkozásait a tanulók térítési díj fizetése ellenében vehetik igénybe, melynek mértékét a fenntartó állapítja meg. Jelenleg 3200-5500 Ft/félév közötti összeget fizetnek tanulóink, az igénybe vett művészeti ág, valamint tanulmányi eredményük függvényében.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium minősítési eljárásában iskolánk megkapta a kiválóra minősített művészet oktatási intézmény címet.