Sajtóközlemény

DIGITÁLIS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS A HATVANI TANKERÜLET INTÉZMÉNYEIBENA Hatvani Tankerületi Központ 110 millió forint támogatást nyert „Digitális módszertani fejlesztés a Hatvani Tankerület intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program révén valósul meg az Európai Szociális Alap támogatásával. A projekt keretében a Hatvani Tankerület négy intézményében, a Hatvani Szent István Általános Iskolában, a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában, a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában és a Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában megy végbe digitális módszertani fejlesztés. A beruházás kezdete 2018. 01. 01., tervezett befejezése 2020.12.31. A pályázat célja, hogy társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat neveljen, akik a munkaerőpiacon sikeresen helyt állnak. Ehhez alapvető fontosságú a pedagógusok folyamatos szakmai megújulása, és olyan tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása, amely az innovatív oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával segíti az egész életen át tartó tanulásra való képességet.
A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a modern pedagógiai módszertan, és azok IKT támogatása a mindennapok pedagógiai gyakorlatának része legyen. Cél, hogy minden pedagógus rendelkezzen digitális pedagógiai-módszertani ismeretekkel és ezt alkalmazni tudja az oktató-nevelő munka során. Kövesse a technológiai változásokat, ismerjen és próbáljon ki új módszereket és eszközöket. A nevelői közösség rendkívül nyitott az infokommunikációs eszközök mindennapos használatára, elkötelezett a modernizációs tartalmak megjelenítését illetően.

A Tankerület által koordinált projekt átfogó, digitális kompetencia-fejlesztési terv keretében formálja a tanulók matematikai, a szövegértési, a digitális és természettudományos kompetenciáit , valamint a problémamegoldó és kreatív gondolkodást. A projektben a pedagógusok újszerű módszertani továbbképzése is megvalósul. A beszerzésre kerülő IKT eszközök valamint digitális, programozható taneszközök pedagógiai munkába való beépítésével megy végbe a digitális fejlesztés.

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu/hatvan oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Horváth Márta
Tankerületi igazgató
Telefonszám: +36 (37) 795-214
E-mail cím: hatvan@kk.gov.hu